Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů
 (Petr JANURA)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//nvrzim// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Autorská kresba jako forma reflexe deníkových záznamů
 (Petr JANURA)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//c307io// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Analýza CRISPR-Cas systémů a jejich aplikační využití v editaci genomů u Staphylococcaceae
 (Jiří Holoubek)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ykjut/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

CRISPR/Cas9 v editaci genomu Brassica sp.
 (Jana Zemánková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fm2r7/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Indukce chromozomových přestaveb metodou CRISPR-Cas u huseníčku rolního a příbuzných druhů
 (Matúš Hrotík)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3zr2/ | Biochemie / Genomika a Proteomika | Práce na příbuzné téma

Mutageneze nekódujících RNA u multiformního glioblastomu pomocí metody CRISPR/Cas9
 (Matej Jasík)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a91vg/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Modifikace bakteriálních a fágových genomů pomocí CRISPR-Cas10 systému
 (Anna Sobotková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z5a35/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Využití metody CRISPR/Cas9 ke snižování exprese miR-135b v buňkách kolorektálního karcinomu
 (Adriána Zbončáková)

2022, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/movic/ | Biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Funkční analýza proteinu Dishevelled pomocí CRISPR/ Cas9 editační technologie
 (Petra Paclíková)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9ngx/ | Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů / | Práce na příbuzné téma

Validace celogenomového CRISPR/Cas9 screeningu pro určení nových cílů terapie cílené na konkrétní mutace u CLL
 (Dominika Škrnová)

2023, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kj4ne/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)