Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Řešení rekultivace vnitřní výsypky lomu ČSA – III. etapa
 (Karla Dvořáková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108320 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Břehová linie jezera ve zbytkové jámě lomu ČSA
 (Antonín Jaroš)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86469 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Problematika zahlazení lomu ČSA
 (Antonín Jaroš)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75794 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Polohopisné zaměření základního okruhu hlubinného dobývání v bočních svazích lomu ČSA
 (Vít Sládek)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115379 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví | Práce na příbuzné téma

Prodloužení životnosti lomu ČSA - přeložka Šramnického a Černického potoka
 (Jan Dolejš)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115616 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Rekultivace a sanace lomu ČSA
 (Karel Pinkava)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82880 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Monitoring bočních svahů lomu ČSA
 (Václav Hájek)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75791 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hodnocení realizace a výhled stabilizačních opatření na severozápadních bočních svazích lomu ČSA v SHP
 (Tomáš Beňas)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75904 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Posouzení náhrady za nemovitosti a pozemky v případě těžby za územně ekologické limity.
 (Erika Oulehlová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92474 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Vliv postupu těžby na infrastrukturu v případě postupu těžby za územně ekologické limity v severočeském hnědouhelném revíru
 (Irena Anna Pecharová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86701 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)