Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

wireless sensor network

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 36 prací)
Intrusion detection and optimization in wireless sensor networks
 (Martin Stehlík)

2013, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yz3rx/ | Informatika / Bezpečnost informačních technologií | Práce na příbuzné téma

Complex Network Analysis of Evolutionary Algorithms Applied to Combinatorial Optimization Problem.
 (Jan Gazda)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104140 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Ant Colony Optimization v prostředí Mathematica\nl{}
 (Martina VACULÍKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4qomw9// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Optimalizace simulátoru pro hru fotbal robotů
 (Jakub Simandl)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93353 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Modelování, simulace a optimalizace podnikového procesu v programu Witness
 (Lucia Sittová)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvccs/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace datových struktur výpočetních programů s ohledem na využití cache
 (Petr Král)

2018, Bakalářská práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//vox1xg// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 36 prací)