Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

(wastewater

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Evaluation of environmental pollution by pharmaceutical compounds – monitoring in/out-flow of wastewater treatment plant
 (Milan Holiček)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//9rpdod// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Progressive methods of organic contaminants removal from wastewater of chemical industry
 (Adéla Smetanová)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//sdtzp9// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Enhancing energy recovery from municipal wastewater using bioflocculation or anaerobic membrane bioreactor
 (Petr Dolejš)

2020, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//kxau4n// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Evaluation of Decentralized Wastewater Treatment Systems: Sulfur as a Redox Indicator
 (Kateřina DIÁKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//r8ykl8// | Ekologie / | Práce na příbuzné téma

The effect of macrophytes on retention times in a constructed wetland for wastewater treatment
 (Veronika HOLCOVÁ)

2009, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jcoyp9// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Diverzita makrozoobentosu v toku ovlivněném vyústěním vyčištěné odpadní vody z ČOV
 (Tereza SOUKUPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qv45g6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana vod | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vyčištěných odpadních vod z vybraných domovních čistíren odpadních vod
 (Čestmír Černý)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137272 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Terciární čištění odpadních vod s ohledem na její opětovné využití v legislativním rámci ČR
 (Michaela Vojtěchovská Šrámková)

2018, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//0fioxx// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Porovnání čištění odpadních vod ve vybraných kořenových čistírnách odpadních vod v Česlé republice
 (Denisa Václavínková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141484 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadních vod ČOV Sokolov
 (Petr Hudák)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129834 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)