Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

16s rrna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Epifytické vláknité sinice: studium morfologické variability a 16S rRNA genu
 (Tomáš FRYČ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f7qcvh// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy - Učitelství geografie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

An effect of 16S rRNA intercistronic variability on coevolutionary analysis in symbiotic bacteria: Molecular phylogeny of \kur{Arsenophonus triatominarum}
 (Pavlína ŠORFOVÁ)

2009, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ykqhh5// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Polyfázická studie sinic rodu Gloeocapsa s využitím molekulární analýzy jednotlivých buněk
 (Iva Dadáková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sg189/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Výskyt genů kódujících cyklomoduliny u pacientů s kolorektálním karcinomem
 (Natálie Kazdová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t3l4y/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Molekulárně-biologická detekce patogenů u pacientů s polymikrobiálními infekcemi močových katetru
 (Iva Kotásková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z70rj/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Struktura a dynamika rRNA: Výpočetní studie
 (Filip Rázga)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qm813/ | Biochemie (čtyřleté) / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Systematika a ekologie krevet rodu Periclimenaeus (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) asociovaných s mořskými houbami
 (Tereza GRYGAROVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//gbvc6f// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Molekulárně-biologická charakteristika fytoplazem ze skupiny žloutenky jilmu (16SrV) infikujících plevele na jižní Moravě
 (Barbara NARDELLIOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7umwlf// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití metod molekulární biologie při detekci bakterií v biologických materiálech
 (Michal Slaný)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h3usd/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Práce na příbuzné téma