Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

1989

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Srovnání tvorby cen v restauracích mezi roky 1948-1989 a po roce 1989
 (Jindřich Kubla)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/12195/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Práce na příbuzné téma

Pohled českých filosofů do Hérakleitovy filosofie, srovnání před rokem 1989 a po roce 1989
 (Jan Fojtů)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vndpr/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Systém zdravotního pojištění v Českých zemích(1880-1918),České republice
 (Jaroslav Doucek)

2012, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, s.r.o.

http://theses.cz/id/itkvz6/ | Ekonomika a management / Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Komparace faktorů determinace životní úrovně v Československu v letech 1948--1969 a 1970--1989
 (Štěpán Turčín)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71436 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Majetkové křivdy způsobné církvím a náboženským společnostem v letech 1948 - 1989 a jejich naturální restituce po roce 1989
 (Alexandra BEJVANČICKÁ)

2017, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e2atj6// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Pohusitské období (1437-1526) v učebnicích dějepisu vydaných v letech 1948 - 1989
 (Denisa Šulcová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//6z2ag0// | Specializace v pedagogice / český jazyk - historie | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část:\nl{}Laboratoř ARF, barevný proces\nl{}2. Praktická část:\nl{}a) katalog výrobků nebo služeb: Architektura 1948 - 1989\nl{}b) volný výstavní soubor: Výzkum
 (Filip BERÁNEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//blo0oa// | Výtvarná umění / Multimedia a design - Reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Proměny Konce masopustu v průběhu půlstoletí (Analýza čtyř inscenaci z let 1964, 1989, 1997 a 2008)
 (Marie Kvapilová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zbr1n/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Práce na příbuzné téma

Pelhřimovské gymnázium v letech 1968-1989
 (Veronika Neskromniková)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8kdp/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Studium dějin Ruska a SSSR v dílech československých historiků 1945-1989 ve vazbě k Československo-sovětským institutům a Ústavu dějin evropských socialistických zemí ČSAV
 (Lenka Vlčková Kryčerová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqhqd/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)