Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

acetylace histonu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vliv acetylace histonů na stabilitu rostlinných telomer
 (Karin Anteková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfr7x/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Distribuce acetylovaného histonu H3 na lysinu 56 v průběhu buněčného cyklu nádorových a embryonálních kmenových buněk
 (Martina Matějková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfxkz/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Charakterizace modifikací histonů v modelových organismech
 (Sylva Brabencová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vxvwy/ | Genomika a proteomika / | Práce na příbuzné téma

Charakterizace post-translačních modifikací
 (Lenka Činčárová)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg8bm/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Epigenetic engineering of climate resilient crops
 (Zuzana Plšková)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0q88pc// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Kvantitativní stanovení SMN1 a SMN2 genů u pacientů a heterozygotních přenašečů spinální muskulární atrofie
 (Eva Zapletalová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxgq0/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma