Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

acidifikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vířníci nádrží Jizerských hor v období acidifikace a zotavování z acidifikace
 (Veronika KREIDLOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d3v4ei// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Modelování acidifikace lesních půd se zahrnutím neurčitostí
 (Petra Malcová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o59m7/ | Biologie / Matematická biologie | Práce na příbuzné téma

Vliv acidifikace a vápnění na druhové složení a diverzitu bylinného patra na ekosystémové stanici Rájec
 (Iveta Müllerová)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ihwyfd// | Lesnictví / | Práce na příbuzné téma

Geochemické aspekty acidifikace způsobené vlivem kyselých emisí v České republice
 (Sabina CHOVANCOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//djbgri// | Geologie / Environmentální geologie | Práce na příbuzné téma

Acidifikace českých půd a její nebezpečí
 (Jitka DAŇHELOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ijhj3n// | Zemědělství / Agropodnikání | Práce na příbuzné téma

Acidifikace půd, způsoby jejího potlačení i podpory a význam hydrolytické kyselosti
 (Jiří NOVÁK)

2014, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ekeoy8// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Změny v chemismu půd povodí šumavských jezer v letech 2000 - 2010 (zotavování z acidifikace a kúrovcová kalamita)
 (Marie PEROUTKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//331mps// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Acidifikace vodních ekosystémů
 (Věra ŘÁHOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6vwvhv// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Změny vybraných parametrů chemismu půd v povodích šumavských jezer v období zotavování z acidifikace. Vliv těchto změn na stabilitu tamějších ekosystémů
 (Marie PEROUTKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nc9uzt// | Biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Kontaminace krajiny těžkými kovy a riziko acidifikace na ložisku Špania Dolina
 (Barbora Bušková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98028 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)