Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

activated sludge

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Studium reologických vlastností aktivovaného kalu na ÚČOV Praha
 (Romana Salabová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//u5cpd4// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Využití respirometrie pro hodnocení aktivovaného kalu
 (Barbora Sýkorová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86965 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Transformace dusíku při regeneraci aktivovaného kalu
 (Kateřina Nesvadbová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103651 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Biodegradace vybraných kosmetických sloučenin v aktivovaném kalu
 (Eva Ringlová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7sjo03// | Chemie a technologie potravin / Technologie tuků, detergentů a kosmetiky | Práce na příbuzné téma

Účinnost čištění odpadních vod u malých domovních čistíren typu aktivace
 (Bohumila Petrůjová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107794 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv polutantů na inhibici aktivačního kalu ÚČOV Ostrava
 (Silvie Škrobánková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92241 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Vliv malých domovních čistíren typu aktivace na kvalitu vody Hradišťského potoka
 (Lukáš Klimša)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107843 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vybraných pracích a čisticích prostředků na inhibici aktivačního kalu
 (Vít Pavelek)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103293 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Biodegradace vybraných kosmetických sloučenin v aktivovaném kalu
 (Eva Ringlová)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7sjo03// | Chemie a technologie potravin / Technologie tuků, detergentů a kosmetiky | Práce na příbuzné téma

Účinnost čištění odpadních vod u malých domovních čistíren typu aktivace
 (Bohumila Petrůjová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107794 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)