Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

adaptery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Sklízecí ústrojí (adaptéry) sklízecích mlatiček
 (Zdeněk Bašta)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//epu0lu// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Univerzální kontaktní adaptér pro detektor padělků součástek
 (Jan Zaoral)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xhk15a// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Implementace adaptérů pro přístup k datům reprezentovaným časovými řadami
 (Petr Zubek)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115898 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Adaptér pro poskytování geografických služeb z externích datových zdrojů pomocí Geoserveru
 (Jan Křenek)

2017, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119171 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh adaptéru válcové zkušebny pro jednostopá vozidla
 (Lukáš Pavelka)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93938 | Strojírenství / Dopravní technika a technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh konstrukčního přípravku k ustavení děrovací jednotky vůči adaptéru
 (Jaroslav Dubský)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93961 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Návrh konstrukčního přípravku k ustavení děrovací jednotky vůči adaptéru
 (Jaroslav Dubský)

2012, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93961 | Strojírenství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Analýza moderních pracovních adaptérů zemních strojů a manipulačních zařízení vhodných pro využití v integrovaném záchranném systému.
 (Jiří ROUŠAL)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vogns4// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Práce na příbuzné téma

Vývoj a konstrukce adaptérů pro lékařské optické přístroje
 (Daniel ŠENKEŘÍK)

2006, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qod195// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Práce na příbuzné téma