Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

adaptive evolution

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Neo-sex chromosomes and adaptive potential in tortricid pests
 (Miroslava SÝKOROVÁ)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//05zkpm// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Adaptivní evoluce genu CenH3 u rostlin s holocentrickými chromozómy
 (Marie Krátká)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/prd2p/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Mathematical models of evolution
 (Veronika Bernhauerová)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yb4wm/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | Práce na příbuzné téma

Adaptivní evoluce hadcové tolerance u vybraných druhů českých hadcových rostlin
 (Markéta DORTOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5cjdq2// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Moderní adaptivní diferenciální evoluce
 (Jiří Hlaváček)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vs0ow2// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Adaptivní diferenciální evoluce - implementace v R
 (Marek SPRUŽINA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x9yjl1// | Aplikovaná informatika / Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

Moderní adaptivní diferenciální evoluce
 (Jiří Hlaváček)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vs0ow2// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma