Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

adhd syndrome

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Vliv integrace dítěte s Aspergerovým syndromem a ADHD v prostředí běžné MŠ na jeho vývoj
 (Ivana Kvíderová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y886n/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

ADHD ako rizikový faktor pre rozvoj poruchy chovania a emócií
 (Petra Baranová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rkbnu/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Dítě se syndromem ADHD v rodině a ve škole- pohled rodiče a učitele
 (Tereza Crhová)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lp1mg/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Hodnotová orientace a kvalita života jedince s ADHD
 (Monika Přikrylová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4ws3/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Motivovanost dětí se syndromem ADHD v programu Trénink emočních a sociálních dovedností (TREaK)
 (Markéta Dobiášová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eadk7/ | Sociologie / Sociální politika a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Pozitivní vliv rodinné výchovy a péče na vývoj dítěte s ADHD
 (Leona Šerá)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a86jv/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Sebepojetí žáka s ADHD z pohledu učitele
 (Barbora Mihaldová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ekkad/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

ADHD v životě herce
 (Dominick Benedikt Hájek)

2018, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ikmyu/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

ADHD - hyperkinetická porucha
 (Simona Hyková)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/pssvz/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Socializace dítěte s poruchou chování na podkladě deprivačního syndromu a s ADHD v průběhu povinné školní docházky
 (Ivana Melichárková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j5m0y/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)