Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

adsorpcni rovnovaha

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Adsorpční rovnováhy simulantu bojových chemických látek - vývoj vysoce adsorbujících ochranných pomůcek
 (Ivana Malá)

2021, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//2ew5v2// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Vliv Si/Al poměru na adsorpční chování FER zeolitu
 (Ota Bydžovský)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d8d0en// | Chemie / Technická fyzikální chemie | Práce na příbuzné téma

Kinetika adsorpce, rovnováha adsorpce a modelování odstranění mědi z vodného roztoku adsorpcí na mix šišek
 (Michaela Dordová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120033 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Adsorpční chování olovnatých iontů na alterovaném černém uhlí - vliv teploty
 (Petra VESELÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sqb439// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv zrnitosti na hodnoty vnitřního povrchu uhlíkatých látek
 (Erik CEGMED)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gv5mh3// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Adsorpce/desorpce iontů těžkých kovů na sírou dopovaný uhlíkatý xerogel
 (Zuzana ŠPIRUTOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//559kab// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Biosorpce vybraných iontů těžkých kovů na luční seno
 (Marcela LINDOVSKÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zrq23r// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Studium možnosti aplikace šišek pro odstranění Cr(VI) z odpadní vody z galvanovny
 (David Schulz)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103069 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Příprava a testování sorbentů z křídlatky japonské pro odstraňování xenobiotik z povrchové a odpadní vody
 (Tereza Motúzová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140858 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Studium parametrů pasivních vzorkovačů pro monitorování polárních organických znečišťujících látek ve vodním prostředí
 (Iveta Škopíková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i8dsy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)