Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aerace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Vyhodnocení provozu stávajících dmychadel BČOV Štětí a možná náhrada systému aerace
 (Viola GLADIŠOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vfm4io// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní rizika spojená s důlní aerací.
 (Martin Štemberka)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127406 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Obsah ATP v bakterii Acidithiobacillus ferrooxidans při oxidaci železa (II) a síry a exprese vybraných genů za anaerobních podmínek
 (Eva Pakostová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6zxo/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

In vitro model kryptokokové hypoxické adaptace v lidské tkáni
 (Ivana HORÁKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3cw59k// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Sledování přenosu kyslíku u kultury bakterií Acidithiobacillus ferrooxidans
 (Lenka Poskerová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7k3d/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vznik vyšších alkoholů ve víně
 (Martin Štefanov)

2016, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wph7wc// | Zahradnické inženýrství / Vinohradnictví a vinařství | Práce na příbuzné téma

Aplikace bakterií v bioextrakci kovů.
 (Stanislav Kohoutek)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/okcm3/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Biokoroze anorganických materiálů
 (Petra PLÁŠKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//28lzoe// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma