Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aging process

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Active aging and volunteer work: Older volunteer workers’ interpretations of aging
 (Mirja Ylimaula)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/msu68/ | Sociologie / Sociologie (angl.) | Práce na příbuzné téma

Proces stárnutí
 (Tereza Štefanová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//qkpztj// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Víra v procesu stárnutí u seniorů v první fázi Alzheimerovy choroby z perspektivy sociálního pracovníka a jeho role
 (Vendula HAJZNEROVÁ)

2018, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q5cc1l// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vliv atmosféry tvořené oxidy dusíku zejména N\dindex{2}O\dindex{4} na proces stárnutí pórovitých materiálů na celulózové a lignocelulózové bázi
 (Ondřej Mikala)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//294iq3// | Chemie a technologie materiálů / Chemie a technologie papíru a celulózových materiálů | Práce na příbuzné téma

Stárnutí v kontextu modernity a související problém autonomie ve stáří
 (Matouš PÍREK)

2011, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6ekxib// | Sociální politika a sociální práce / Sociální a humanitární práce | Práce na příbuzné téma

Příprava na aktivní stárnutí pohledem věkové skupiny 60+
 (Michaela Dubinová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/voemb/ | Pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Demografická analýza procesu stárnutí obyvatel z hlediska zdravotní a sociální péče
 (Tomáš ULMAN)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x0hkhq// | Specializace v pedagogice / Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Sledování jakosti hovězího masa během zrání
 (Monika Kavanová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bkejxk// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Vliv parametrů procesu umělého stárnutí slitiny EN AW 2017 na vybrané mechanické vlastnosti
 (Jan VOZKA)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9kae5m// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Studium procesu stárnutí u nízkouhlíkových ocelí určených pro výrobu spojovacích součástí
 (Jaroslava Mazurová)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81823 | Materiálové inženýrství / Technické materiály | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)