Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

agisoft metashape

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Digitální model terénu svahové deformace Girová pomocí metod UAV a SfM
 (Eva MARTYNKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wfg2h9// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Monitoring morfologických změn aktivního meandrového pásu v CHKO Poodří pomocí UAV - I. etapa
 (Tomáš BOUDA)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//dkclxe// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

3D laserové skenovanie skalného masívu v oblasti Kočovce
 (Peter Konštiak)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144994 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Webová prezentace 3D modelů vybraných expozičních areálů Slezského zemského muzea
 (Tomáš Bražina)

2020, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141625 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Digitální model povrchu povodí Morávky z historických leteckých snímků
 (Prokop KURANDA)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//0l39qb// | Geografie / Modelování v environmentální geografii | Práce na příbuzné téma