Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aktivace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Srovnání výsledků testu aktivace bazofilů zpracovaného rutinní metodikou ÚKIA a kitem firmy Exbio
 (Adéla Veselská)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nec61/ | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Alternativní sestřih exonu 3 genu SERPING1 a aktivace neutrofilů v kontextu patogeneze hereditárního angioedému
 (Tereza Grymová)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rd3cl/ | Lékařská mikrobiologie, imunologie a patologie / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Práce na příbuzné téma

Aktivace pseudoexonů v kontextu vzácných dědičných onemocnění
 (Kristýna Ehlová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vvcg9/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Vliv aktivace PRR receptorů na diferenciaci, obměnu a osud monocytů
 (Ivana Andrejčinová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yjnt3/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Aktivace neutrofilů u pacientů s CVID
 (Veronika Kelbichová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r733j/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

NF-kappaB: Aktivace transkripce a interakce s mediátory transkripce
 (Kristína Jendruchová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tubnt/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Práce na příbuzné téma

Farmakoterapie a humorální aktivace u chronického srdečního selhání
 (Karel Lábr)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4hzw/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Práce na příbuzné téma

Aktivace smyslů u seniorů prostřednictvím dramatické výchovy
 (Barbora Dvořáková)

2019, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/o19ek/ | Dramatická umění / Výchovná dramatika pro Neslyšící | Práce na příbuzné téma

Aktivace a čištění skla neizotermickým plazmatem za atmosférického tlaku
 (Slavomír Sihelník)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nnrh4/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

Účinky plazmové aktivace keramických částic při elektroforetické depozici jemnozrnných oxidových keramik
 (Martina Ilčíková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l74wn/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)