Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

akumulace tepla

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Akumulace tepla a chladu na bázi PCM
 (Lukáš Němec)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//gv3rn8// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Termické vlastnosti přírodních materiálů s potenciálem akumulace tepla při fázových přeměnách
 (Adéla Dvorská)

2024, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//k5dr1a// | Aplikovaná analytická, environmentální a forenzní chemie / | Práce na příbuzné téma

Technologie akumulace tepla s následnou produkcí elektrické energie
 (Artuš Procházka)

2024, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//vahnms// | Energetika / | Práce na příbuzné téma

Nízkoteplotní akumulace tepla
 (Dmytro Kavunov)

2022, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//sryp0v// | Energetické a termofluidní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Systémy akumulace odpadního tepla využívající materiály s fázovou přeměnou
 (Mohamed Abdelkader)

2023, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//v2pvkr// | Fundamentals of Mechanical Engineering / | Práce na příbuzné téma

Analýza možností akumulace tepla v horninovém masivu a jeho následné využití.
 (Adam Pytlik)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116540 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh akumulace tepla v soustavě CZT TDK
 (Ondřej KLEMENT)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n8fjso// | Elektrotechnika a informatika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Vliv tepelné vodivosti na efektivitu akumulace tepla
 (Martin Steidl)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//lb8rik// | Stavební inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Akumulace tepla v solárních tepelných soustavách
 (Petr Sedmidubský)

2014, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//38yj6f// | Strojírenství / | Práce na příbuzné téma

Snížení podchlazení při akumulaci tepla u vybraných hydrátů dusičnanů
 (Petr Kovář)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vkrlgw// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)