Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

alternative fuel

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Der gegenwärtige Entwicklungsgrad von alternativen Antrieben in Tschechien und in Deutschland gegenübergestellt
 (Josef Hlaváček)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yptv1/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka pro základní a jazykové školy | Práce na příbuzné téma

Ověření možnosti náhrady nafty alternativními kapalnými palivy a experimentální určení kouřivosti vznětového motoru v závislosti na druhu použitého paliva
 (Marek Kudrnáč)

2010, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bpr7s2// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Práce na příbuzné téma

Analýza celkových provozních nákladů vozidla Volkswagen Golf VII při využití konvenčních a alternativních paliv
 (Jiří Hanečka)

2015, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//tc7nfj// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu | Práce na příbuzné téma

Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti
 (Klára Dufková)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2l77gt// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení využití tuhého alternativního paliva a možnost vyžití v Plzeňská Teplárenská a.s.
 (Patrik KLUČKA)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ewlii8// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Kaly z čistíren odpadních vod jako alternativní palivo pro cementárny se zaměřením na společnost Lafarge Cement a.s. Čížkovice
 (Karolina FILOUSOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7q1pn3// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Experimentální ověření efektu aditiv na hodnotu teploty vzplanutí směsí alternativních paliv
 (Anna Fojtíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110081 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Využití odpadů z textilního průmyslu jako alternativního paliva v cementárnách
 (Petra Sagarová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119921 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Analýza celkových provozních nákladů vozidla Volkswagen Golf VII při využití konvenčních a alternativních paliv
 (Jiří Hanečka)

2015, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//tc7nfj// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management obchodu | Práce na příbuzné téma

Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti
 (Klára Dufková)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2l77gt// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)