Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ambient air

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Znečištění vnějšího ovzduší - identifikace toxického potenciálu látek a směsí
 (Anetta Martináková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyn4s/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Borové jehličí jako pasivní vzorkovač volného ovzduší v lyžařských oblastech kontaminovaných perfluorovanými alkylovanými sloučeninami
 (Mária Chropeňová)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dqg1k/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Perzistentní látky ve volném ovzduší a atmosférické depozici
 (Barbora Nežiková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bv102/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Znečišťování ovzduší emisemi z lokálních topenišť v Olomouckém kraji
 (Jakub ŠNEJDRLA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//djwi3t// | Geografie / Regionální geografie | Práce na příbuzné téma