Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

anaerobni digesce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Možnosti intenzifikace anaerobní digesce bioodpadu pomocí mikrobiálního elektrolytického článku
 (Tereza Valová)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140865 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Anaerobní digesce v modelovém anaerobním reaktoru s přídavkem biocharu
 (Vojtěch Rajnoch)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144336 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zvýšení produkce metanu v anaerobni digesci předúpravou biomasy houbami
 (Kateřina TUREČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6lv5x1// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Využití zemědělských odpadů pro produkci bioplynu procesem anaerobní digesce
 (Nikola ČAJKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bq9ye7// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti čištění bioplynu z anaerobní digesce na laboratorním modelovém reaktoru
 (Pavel Ovčáčík)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142103 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování odpadů ze stravovacích zařízení metodou anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
 (Gabriela Klimšová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119412 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
 (Tomáš Glac)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128990 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výzkum procesu suché anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
 (Tomáš Glac)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114487 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany prostředí | Práce na příbuzné téma

Vysokosušinová anaerobní digesce zemědělských a dalších bioodpadů s využitím plynotěsného vaku jako horizontálního fermentoru.
 (Kateřina Kašáková)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101355 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití zbytků z anaerobní digesce pro autotrofní kultivaci mikrořas
 (Eva Marcínková)

2017, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//shep61// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)