Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

anaerobni reaktor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Anaerobní digesce v modelovém anaerobním reaktoru s přídavkem biocharu
 (Vojtěch Rajnoch)

2020, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//mzopwe// | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Anaerobní čištění průmyslových odpadních vod
 (Anna Kohoutová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gk26j/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti čištění bioplynu z anaerobní digesce na laboratorním modelovém reaktoru
 (Pavel Ovčáčík)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142103 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování odpadů ze stravovacích zařízení metodou anaerobní digesce v laboratorních podmínkách
 (Gabriela Klimšová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119412 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Anaerobní fermentace a sledování změn v profilu chlorogenových kyselin v kavárenském odpadu
 (Marie BOBKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ok11rw// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Zrychlená suchá anaerobní fermentace v rotačním bioreaktoru
 (Aneta Davidová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136656 | Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpracování biologicky rozložitelné složky směsného komunálního odpadu metodou anaerobní digesce
 (Tomáš Glac)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128990 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití anaerobních procesů v technologii čištění odpadních vod a kalů\nl{}
 (Jana LANGEROVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//76yd9x// | Chemie a technologie materiálů / | Práce na příbuzné téma

Experimentální identifikace bioplynu produkovaného z anaerobního fermentoru
 (Tomáš RAPALA)

2010, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8agn8o// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Enhancing energy recovery from municipal wastewater using bioflocculation or anaerobic membrane bioreactor
 (Petr Dolejš)

2020, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//kxau4n// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)