Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aneuploidies

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza aneuploidií u pacientů podstupujících preimplantační genetickou diagnostiku metodou karyomapping
 (Tereza Agáta Veselá)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8xti/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studium aneuploidií u embryí prasat metodou komparativní genomové hybridizace
 (Miroslav Horňák)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qkcjz/ | Biologie (čtyřleté) / Genetika | Práce na příbuzné téma

Stanovení aneuploidií chromosomu 13, 18, 21, X a Y u plodu pomocí kvantitativní fluoresceční PCR , porovnání této metody s klasickými cytogenetickými metodami
 (Kamila Ďurišová)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i50hm/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Prenatální screening aneuploidií a jiných vrozených vývojových vad
 (Renata STREITOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a3xu8q// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Sledování frekvence vybraných chromozomálních aneuploidií ve spermiích dárců metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH)
 (Tereza KRŠJAKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//uulco9// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Využití metod preimplantační genetické diagnostiky v reprodukční medicíně
 (David Kubíček)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qlmgj/ | Biologie (čtyřleté) / Obecná a molekulární genetika | Práce na příbuzné téma

Frekvence a charakteristika chromozomových aberací vyskytujících se v mozaice u lidských IVF embryí
 (Mária Balcová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hx61r/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Direct PCR, využití v rychlé prenatální diagnostice genetických abnormalit plodu
 (Kristína Kovačovicová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ngeus/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Frekvence a charakter chromozomových abnormalit v lidských IVF embryích
 (Rostislav Navrátil)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/orhfr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma