Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

angiogeneze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Systémové aspekty nádorové angiogeneze: regulace a biomarkery
 (Kateřina Pilátová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w0o24/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Cirkulující endoteliální a progenitorové buňky jako biomarkery angiogeneze u dětských onkologických pacientů
 (Danica Zapletalová)

2017, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ng89l/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Angiogeneze u zhoubných nádorů: stanovení prediktivních markerů u pacientů s kolorektálním karcinomem léčených antiangiogenní léčbou
 (Beatrix Bencsiková)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pjduz/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Inhibitory angiogeneze v terapii nádorových onemocnění
 (Eva Papáčková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4hiqwz// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Komplexní hodnocení angiogeneze u mnohočetného myelomu
 (Luděk Pour)

2008, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nz62d/ | Všeobecné lékařství / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Proteomické přístupy v onkologickém výzkumu: separační metody, SELDI-TOF MS a imunoanalýzy při studiu nádorové angiogeneze
 (Kateřina Pilátová)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jpnbg/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Úloha proteinu CD105 v rozvoji nádorových onemocnění
 (Monika Diblíková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hs90u/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Antiangiogenní účinky vybraných přírodních sloučenin
 (Marek HANDL)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ijyszk// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma