Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ant colony optimization

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Ant Colony Optimization Algorithm for Vehicle Routing Problem
 (Jan Vargovský)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118964 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Grafická interaktivní implementace algoritmu Ant Colony Optimization
 (Martin Mec)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fvd8s/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Ant Colony Optimization: Implementace a testování biologicky inspirované optimalizační metody
 (Michal Havlík)

2015, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwq9oc// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Práce na příbuzné téma

Ant Colony Optimization v prostředí Mathematica\nl{}
 (Martina VACULÍKOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4qomw9// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Algoritmus mraveniště
 (Martin Doupovec)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gl47oz// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace pomocí algoritmů mravenčích kolonií
 (Jaroslav Zahálka)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/8930 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Optimalizace pomoci kolonií mravenců
 (Jan Vašata)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78910 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Problém obchodního cestujícího pomocí metody Mravenčí kolonie
 (Petra Pokorná)

2008, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//moht1p// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Prostorové indexy v SQL Server a algoritmus mravenčích kolonií
 (Mojmír Chabroň)

2010, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78652 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Multicast Routing for High-quality Interactive Multimedia
 (Pavel Troubil)

2015, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t22oc/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)