Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aplikacni vrstva

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza protokolů transportní a aplikační vrstvy
 (David Novotný)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yxq89w// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Fyzická a linková vrstva rozhraní Profibus
 (Martin POTŮČEK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dy4h2t// | Inženýrská informatika / Výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Aplikační protokoly nad UDP
 (Michal Holič)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwl37/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Práce na příbuzné téma

Nejlepší praktiky pro aplikační architekturu finančních institucí
 (Jakub Maurer)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130125 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Podpora prezentační vrstvy v aplikačních frameworcích
 (Jan Kapčiar)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23145 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Datová a prezentační vrstva moderních webových aplikací
 (Tomáš Páral)

2007, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r5tnl/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Objektově orientovaný přístup k perzistentní vrstvě v prostředí Java
 (Roman JANÁS)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//os1khe// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Studium rastu tenkých ALD vrstev a multivrstev na různých substrátech
 (Dominik Bača)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jzwd2/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Práce na příbuzné téma