Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

aproximace funkci

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Aproximace funkcí
 (Branislav Potocký)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtz40/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Práce na příbuzné téma

Aproximace funkcí stanovující aktivitu včelstva za pomoci neuronových sítí
 (Jakub Nevláčil)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//4p0bd1// | Kybernetika, automatizace a měření / | Práce na příbuzné téma

Aproximace pomocí racionálních funkcí
 (Aneta Daehnová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hyoaz/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Práce na příbuzné téma

Aproximace funkcí-metoda nejmenších čtverců
 (Jana Monsportová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/raqp2/ | Matematika / Obecná matematika | Práce na příbuzné téma

Aproximace konvexních funkcí v algoritmech pro řešení stochastických her
 (Jaroslav Šafář)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//qn5ztf// | Otevřená informatika / | Práce na příbuzné téma

Aproximace funkce polynomem
 (Michal Votípka)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98941 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Možnosti aproximace dopravního zpoždění zobecněnými Laguerrovými funkcemi
 (Norbert Zsitva)

2016, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//8bsduw// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma

Metody aproximace vektorových dat
 (Michal ŠMOLÍK)

2019, Disertační práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nuzepr// | Inženýrská informatika / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Aproximace LTI SISO systémů s dopravním zpožděním pomocí zobecněných Laguerrových funkcí
 (Norbert Zsitva)

2018, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//gtyiuf// | Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika / | Práce na příbuzné téma

Vliv vzorkovací frekvence vstupních dat na přesnost aproximace softwarové kompenzace teplotních chyb se základem v přenosových funkcích
 (Jiří Petříček)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//fuvtpq// | Teoretický základ strojního inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)