Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

archetypy

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Archetypy v díle J. R. R. Tolkiena
 (Marie Bubeníková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drxiy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Jungovy archetypy v dílech Luciena Freuda
 (Kristýna Novotná)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wxire/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika | Práce na příbuzné téma

Archetypy ve filmu Pěsti ve tmě
 (Tomáš Kubeček)

2020, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//17o3k1// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Režie a scenáristika | Práce na příbuzné téma

MUŽSKÉ ARCHETYPY RANĚ NOVOVĚKÉ SPOLEČNOSTI VE VYBRANÝCH DRAMATECH WILLIAMA SHAKESPEARA
 (Lucie HRADECKÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wn9qoh// | Historické vědy / Kulturní historie | Práce na příbuzné téma

Vybrané archetypy v autorské pohádce Arnošta Goldflama
 (Jakub Snášel)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkhe2/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Práce na příbuzné téma

Vybrané archetypy v autorské pohádce Arnošta Goldflama
 (Jakub Snášel)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xezge/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Mýty a archetypy jako výtvarný podnět
 (Barbora KOŇAŘÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pjlon8// | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzdělávání (jednooborové studium) | Práce na příbuzné téma

Archetyp jako hercův inspirační zdroj při tvorbě postavy? Archetyp Ďábla ve filmu
 (Jan Valeš)

2022, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/apjcw/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

Archetypy v próze Jana Čepa: cesta k proměně
 (Lukáš Hambálek)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//b47vju// | Filologie / Česká filologie - Anglická filologie | Práce na příbuzné téma

Intertextualita a literární archetypy v reklamních textech
 (Lenka ORÁLKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//72pnt1// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)