Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

art expression

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Art and democracy: The impact and the role of the right to freedom of artistic expression in various political regimes
 (Adam Pajgrt)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47854 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Práce na příbuzné téma

Vliv dysgrafie na výtvarný projev žáka a užití výtvarných vyjadřovacích prostředků jako nástroje edukační podpory
 (Petra Martinková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqy8i/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Špecifiká výtvarného prejavu žiakov so sluchovým postihnutím a žiakov intaktných vo výtvarnej výchove na základných školách
 (Kristína Kupčiová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/go9v2/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Proměny výtvarného projevu dětí předškolního věku: výtvarné činnosti v rámci mimoškolního kroužku
 (Tereza Šimková)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n3s90/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Jean Dubuffet a vize svobodného uměleckého projevu, jako součást dobového uměnovědného a filozofického diskurzu umělecké svobody
 (Richard Chromeček)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2xfy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Výtvarný projev jako nástroj k poznání dětí a mládeže s poruchou chování
 (Marie Bajnarová)

2018, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q34md/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Arteterapeutický pohled na výtvarnou tvorbu žáků základní školy v období překonávání výtvarné krize
 (Jitka BREJCHOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uppffw// | Psychologie / Arteterapie | Práce na příbuzné téma

Ženské tělo jako objekt uměleckého znázorňování. Proměny přístupu v kontextu politiky genderu
 (Romana Zálešáková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gg2me/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Volnočasové výtvarné aktivity jako východisko hodin výtvarné výchovy u dětí mladšího školního věku
 (Daniela Nerušilová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g6aml/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Role projektové metody ve výtvarném vyjádření jedinců se zdravotním postižením
 (Jana Blažková)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r24ka/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma