Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

askeze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Askeze v akčním umění
 (František Fekete)

2018, Bakalářská práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/10396 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Audiovizuální studia | Práce na příbuzné téma

Nietzscheho kritika askeze
 (Eva ZAHRÁDKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dd6qtl// | Filologie / AJ SV se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Mně se nechce... aneb Ztráta adekvátní motivace herce a její zpětné nacházení
 (Radek Melša)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/etm49/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Práce na příbuzné téma

Počátky mnišství (II.-IV. století)
 (Veronika KIŠŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rv39xj// | Humanitní studia / Humanistika | Práce na příbuzné téma

Filozofická inspirace Bohumila Kubišty. Vlivy L.N.Tolstého a Arthura Schopenhauera
 (Karolina Bartoňová)

2007, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjnoc/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

Pojetí výchovy u Friedricha Nietzscheho a sociální pedagogika
 (Oldřich BRYCHTA)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gj11ik// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma