Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ateroskleroza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Ateroskleróza karotických tepen u diabetiků s ischemickou chorobou dolních končetin
 (Pavlína SMÉKALOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//a86qwu// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Ateroskleróza a její rizikové faktory, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou
 (Hana VIMMEROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y91xfq// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Dyslipidémie a ateroskleróza, porovnání stanovení LDL-cholesterolu přímou a nepřímou metodou v závislosti na HDL-cholesterolu
 (Kristýna KAVÁLKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rqofk0// | Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví / | Práce na příbuzné téma

Ateroskleróza a genetický vliv polymorfismu v genu MTHFR
 (Kristina ŘEŽÁBKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zwnxvw// | Biologie / Biomedicínská laboratorní technika | Práce na příbuzné téma

Ateroskleróza u hemodialyzovaných pacientů
 (Jan Velebný)

2017, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//iayx3l// | Zdravotní laborant / | Práce na příbuzné téma

Ischemická choroba dolních končetin na podkladě aterosklerózy končetinových tepen
 (Dana Kozáková)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q6f5h/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Resoluce zánětu v ateroskleróze
 (Martina Dubrovina)

2021, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xdkq5j// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Přispívá skutečně mléčný tuk k rozvoji aterosklerózy?
 (Martina Otáhalová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9a4t/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční terapeut | Práce na příbuzné téma

Význam nutriční podpory při onemocnění aterosklerózy
 (Kristýna REŽŇÁKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q5p34q// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Aktuální trendy ve výživě v prevenci aterosklerózy
 (Aneta BARTKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2jbh1h// | Nutriční terapie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)