Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

atr

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Role proteinu MTBP při aktivaci kinasy ATR
 (Adéla BAŤOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//na24vt// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Metody identifikace textilních materiálů se zaměřením na metodu FTIR-ATR
 (Kristýna Hlobilová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2rs56d// | Anorganické a polymerní materiály / Polymerní materiály a kompozity | Práce na příbuzné téma

Porovnání infračervených spekter anorganických práškových materiálů získaných dvěma různými měřicími technikami (technikou bromidových tablet a technikou ATR)
 (Daniel Zubík)

2022, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148757 | Chemické a environmentální inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Stanovení obsahu Paracetamolu ve vybraných léčivech pomocí ATR-FTIR spektrometrie
 (Kristína Waczulíková)

2020, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mou5dt// | Chemie a chemické technologie / | Práce na příbuzné téma

Možnosti infračervené spektrometrie s metodou ATR pro hodnocení oxidace
 (Jan Poledník)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114083 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Význam inhibice ATM, ATR a DNA-PK kinas v odpovědi buněk lidských fibroblastů na ionizující záření
 (Helena Bednářová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//21hpjp// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma