Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

autorizace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Autorizace webového obsahu
 (Vojtěch Kočí)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//gk3atl// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Práce na příbuzné téma

Autentizace a autorizace pro systém pro správu požadavků
 (Vlastislav Ramík)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/te2ki/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Porovnání metod autorizace obrazových dat v surovinovém průmyslu
 (Petr Sojka)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129856 | Nerostné suroviny / Systémové inženýrství v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Autorizace Wi-Fi uživatelů prostřednictvím radius server napojeného na AD
 (Tomáš VLASÁK)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5a7134// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

K textovému vývoji Psohlavců a jeho adaptacím (originál a kopie v procesu autorizace)
 (Klára FILOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//urh2lr// | Učitelství pro základní školy / Mn-ČJn | Práce na příbuzné téma

Autentizace a autorizace aplikačního rozhraní s využitím RFC 7519 a databáze Redis
 (Filip Kroča)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//lkatd0// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Autentizace, autorizace a evidence zařízení pomocí platformy Ethereum
 (Václav Chmel)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//j582dm// | Informatika / | Práce na příbuzné téma

Autentikace a autorizace pomocí protokolu Radius s podporou databáze MySQL
 (David Vašíček)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108477 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Práce na příbuzné téma