Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

b-lymfocyt

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Diagnostika b-lymfocytárních malignit a normální vývoj b-lymfocytů z pohledu metod zaměřených na analýzu jednotlivých buněk.
 (Jan Krondráf)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaqpi/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Signalizace přes B buněčný receptor a její terapeutická inhibice u B buněčných malignit: mechanismy a vznik rezistence
 (Lenka Košťálová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h4xst/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Přítomnost klonálních B lymfocytů u monoklonálních gamapatií
 (Monika Hojdanová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ob4en/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Mechanismus regulace a funkce CD20 u normálních a maligních B lymfocytů: implikace pro cílenou léčbu
 (Anežka Schifferová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9kur/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Exprese Fc receptoru na povrchu B-lymfocytů u pacientů s běžnou variabilní imunodeficiencí metodou průtokové cytometrie
 (Petra Kintrová)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zk4pb/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Úloha mikroRNA v mikroprostředí nádorových onemocnění B-lymfocytů
 (Karolina Sedláčková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkgl3/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Mechanismy (de)regulace BCR-signalizace u maligních B-lymfocytů
 (Václav Šeda)

2021, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ot4jx/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

Monoklonální B-lymfocytóza
 (Michaela Sládková)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/avk33/ | Biochemie / Bioanalytik - odborný pracovník v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Srovnání vývoje B lymfocytů u různých živočišných druhů
 (Hana Potočková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o11y5/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Cílená terapie B-lymfoidních malignit: úloha molekuly CD20 a možnosti optimalizace anti-CD20 imunoterapie
 (Veronika Kozlová)

2021, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tbll3/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)