Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

b2c

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Srovnání marketingových aktivit na trzích B2B a B2C a jejich vzájemná provázanost
 (Karel Havlíček)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

Změny v kupních rozhodovacích procesech zákazníků na B2B a B2C trzích v 21. století
 (Tomáš Huleš)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bzrwb/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Analýza informačních systémů B2B a B2C pro knihkupectví
 (Hana ŠVECOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ois4ms// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Rozhrání pro integrace struktur B2B, B2C portálu a ERP
 (Marek Bílý)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118847 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Marketingová komunikace na B2B a B2C online trzích módy
 (Sandra Friebová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//dy1o22// | Bakalářský program (Bc.) / | Práce na příbuzné téma

Marketingová specifika komunikace typu B2B a B2C
 (Jan Protivinský)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/s4485/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Specifika marketingové komunikace typu B2B a B2C
 (Zdeněk Medřický)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/vytdo/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Využití nástrojů marketingového mixu vybrané firmy na B2B a B2C trzích
 (Tereza FORMÁNKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lmnmik// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Práce na příbuzné téma

Analýza trhu zásilkového obchodu B2B a B2C v České republice
 (Iveta Šrytrová)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1wtkht// | Dopravní technologie a spoje / Management, marketing a logistika ve spojích | Práce na příbuzné téma

Využití technologie RFID v B2B a B2C vztazích
 (Ondřej Kázmér)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86632 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)