Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bacillus subtilis

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium konformační výměny 1.1 segmentu sigma-A podjednotky RNA polymerázy z bakterie Bacillus subtilis
 (Dávid Tužinčin)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/svg71/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Strukturní role elektrostatických interakcí v C-terminální doméně podjednotky delta RNA polymerasy bakterie Bacillus subtilis
 (Hana Štégnerová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a309f/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace minoritního stavu sigma podjednotky RNA polymerázy z bakterie Bacillus subtilis
 (Dávid Tužinčin)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r2m21/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Práce na příbuzné téma

Vliv iontové síly na zbytkovou strukturu C-terminální domény pojednotky delta RNA polymerázy bakterie Bacillus subtilis
 (Hana Štégnerová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7bkv/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vliv inokulace Trametes versicolor a Bacillus subtilis na účinnost kompostování gastroodpadu
 (Mariia Balycheva)

2021, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gcpkhj// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Příprava, charakterizace a krystalizace metabolických represorů z bakterie Bacillus subtilis
 (Markéta Nováková)

2017, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//vv6wbz// | Biochemie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Charakterisace protilátek proti Bacillus subtilis pomocí piezoelektrického biosensoru
 (Linda Horáková)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/udrfi/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Stanovení bakterie Bacillus subtilis pomocí imunosensorů s nanočásticemi
 (Renata Šromová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhzol/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Účinky monoacylglycerolů na růst Bacillus sp. v tavených sýrech
 (Jan NAVRÁTIL)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mqsktb// | Chemie a technologie potravin / Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky | Práce na příbuzné téma