Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bakterie rezistentni k antibiotikum.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Bakterie rezistentní k antibiotikům ve vodním prostředí
 (Gabriela Suková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bchbb/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Význam migrace, cestování a světového obchodu v šíření bakterií rezistentních k antibiotikům
 (Marie Uhlířová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f15nd/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Dynamika kolonizace travicího traktu člověka bakteriemi rezistentními k antibiotikům
 (Anna Hájková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fkejd/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Izolace a typizace gramnegativních bakterií rezistentních k antimikrobiálním látkám v odpadních vodách
 (Eva Tomčová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s10w3/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Escherichia coli a koliformní bakterie rezistentní k antimikrobiálním látkám na mléčných farmách v České republice
 (Monika Dolejská)

2008, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h59vm/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Rezistentní bakterie jako původci infekcí spojených se zdravotní péčí
 (Aja Komprdová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfh9r/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Průkaz a charakterizace Escherichia coli rezistentní ke klinicky významným skupinám antibiotik u racků
 (Michaela Růžičková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y6jry/ | Mikrobiologie / | Práce na příbuzné téma

Charakterizace enterokoků rezistentních k vankomycinu a jejich epidemiologie v České republice
 (Kateřina Křesalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b5tuu/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Charakterizace izolátů E. coli rezistentních k antimikrobiálním látkám z volně žijících ptáků
 (Radka Měkutová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nsy2n/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům
 (Michaela Purgertová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wlel7/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)