Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bending test

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Studium mechanických vlastností kompozitních materiálů tahovou zkouškou a zkouškou v trojbodovém ohybu
 (Jakub Kuzma)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101150 | Materiálové inženýrství / Materiály a technologie pro automobilový průmysl | Práce na příbuzné téma

Calculation Methods for Prediction of Plastic Ovalisation of Pipes under Cyclic Bending
 (Matěj Bartecký)

2017, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/122049 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Studium tenkých oxidových vrstev připravených na polymerních substrátech.
 (Pavla VIRÁGOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//o5ks8b// | Strojní inženýrství / Materiálové inženýrství a strojírenská metalurgie | Práce na příbuzné téma