Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

benzin

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Základní fyzikální vlastnosti benzinu
 (Ondřej Kožíšek)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//emr1yo// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Vybrané chemické látky a připravenost integrovaného záchranného systému na tyto látky ve vybraném území Jihočeského kraje. (AMONIAK, CHLOR, ZEMNÍ PLYN, BENZÍN)
 (Martin ŠEVČÍK)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p1jj7k// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Vliv biosložky na fyzikální vlastnosti automobilového benzinu
 (Erik Beer)

2018, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pz0n1r// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Analýza výstupních parametrů zážehového motoru provozovaného na etanol a benzín
 (Ondřej Čech)

2015, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d7t4b2// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Změny objemu při mísení automobilových benzinů s etanolem
 (Tarig Hussein)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//zexvu3// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

S vůní benzínu - návštěvnost motoristických akcí
 (Jakub Kura)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eg6rh/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Vliv přídavku biopaliva do benzínu na dolní mez výbušnosti
 (Barbora Tomanová)

2021, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//vt3xky// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stanovení průniku benzínu a biopaliv pro zážehové motory do mazacího oleje
 (Štěpán Hladík)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dvjdp0// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Meta-analýza studií asymetrické transmise cen ropy u palivové produktové vertikály benzínu a nafty
 (Klára Kostruchová)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//uwr4yx// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Stanovení minimální hasicí koncentrace dusíku pro směs benzínu a ethanolu
 (Martin Plachý)

2021, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//s6t4xi// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)