Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

benzo[a]pyren

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Modulace metabolismu lipidů a její dopad na funkce nádorových buněk a působení karcinogenů
 (Ondřej Zapletal)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r7b2j/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Konjugáty benzo[a]pyrenu a jejich použití při imunizaci
 (Kateřina Frnková)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eryfv/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Areál Karolina v Ostravě - vliv sanace na vývoj znečištění fenoly, benzeny, benzo(a)pyreny, naftaleny a NEL v podzemní vodě
 (Petra SOUŠKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//25v2o4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Emise PAU včetně benzo(a)pyrenu při spalování černého uhlí v domácích topeništích
 (Viktor Mrázek)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115014 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Kinetika fotodegradace benzo[a]pyrenu
 (Jan Ryšavý)

2010, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//pz961b// | Chemie a technologie potravin / | Práce na příbuzné téma

Ověření použitelnosti imunochemické metody ELISA pro monitoring výskytu benzo(a)pyrenu v životním prostředí
 (Petra UHNAVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//iyxv0x// | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Dospělé jaterní kmenové buňky a jejich využití v toxikologii
 (Sabina Váňová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jql6m/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Modulace intracelulárních signálních drah a genové exprese aromatickými kontaminanty prostředí
 (Lenka Trilecová)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o1tzp/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Práce na příbuzné téma

Samčí reprodukční systém a znečištění životního prostředí
 (Aneta Dydowiczová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/leb1e/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Vztah mezi atmosférickými polutanty z průmyslu a výskytem diabetes mellitus
 (Miroslav Koliba)

2022, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//r2bj6v// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)