Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

beta diversity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Mapování beta diverzity
 (Martin Musil)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l5p7j/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Studium beta-diverzity podrostu listnatého lesa na střední škále
 (Markéta Chudomelová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gr01d/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Studium beta diverzity travinné vegetace na různě velkých plochách
 (Tereza Růžičková)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z29cj/ | Ekologická a evoluční biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Beta diverzita hálkotvorného hmyzu temperátního lesního ekosystému.
 (Denisa BAZSÓOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4sq3nj// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Práce na příbuzné téma

Beta diverzita minujícího hmyzu temperátního lesního ekosystému.
 (Veronika PLOCKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4dyuj1// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Diverzita a ekologie společenstev epifytických mechorostů na mrtvém dřevě v lesních rezervacích.
 (Markéta Táborská)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eqf1z/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Spatial distribution of small scale vegetation diversity in the landscape
 (Dana Michalcová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qh9b3/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

Segetální vegetace severní a střední Moravy
 (Šárka Cimalová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/go9pc/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma