Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioaccumulation

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Bioakumulace perzistentních organických polutantů (POPs) v biomase vodního květu sinic
 (Petra Olivová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g08vf/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace vybraných těžkých kovů ve vodním toku Březná
 (Zdeněk VOGL)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//p4ytmd// | Biologie / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Využití bioakumulačních vlastností slávičky mnohotvárné(Dreissena polymorpha)pro monitoring těžkých kovů ve vodách
 (Kateřina ŠTACHOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6ppuon// | Chemie / Učitelství chemie pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace kontrastních látek na bázi gadolinia v zelené řase
 (Klára Šafaříková)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xbedyu// | Speciální chemicko-biologické obory / Bioanalytik | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace nanočástic oxidů kovů v mechorostech
 (Pavel Zeman)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107881 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Akumulácia a toxicita selénu v riasach druhu Scenedesmus quadricauda
 (Dáša UMYSOVÁ)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n966pt// | Molekulární a buněčná biologie / Molekulární a buněčná biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Využití bioakumulačních schopností vodních mechů k monitorování vybraných rizikových prvků v povrchových vodách
 (Ivana BEDĚRKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x4hmda// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Využití bioakumulačních schopností vodních rostlin a mechů k posouzení znečištění vodárenského toku horní Malše vybranými rizikovými prvky.
 (Ivana BEDĚRKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ze4dpx// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace těžkých kovů v tkáních měkkýšů
 (Eva Habramová)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82907 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace nanočástic stříbra v rostlinách
 (Jakub Vlček)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//1tal6e// | Chemie / Ekochemie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)