Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biodegradable waste

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Biodegradable plastics and their impact on waste management
 (Ján Štefánek)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//85ionu// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Práce na příbuzné téma

Využití cihelného a betonového recyklátu stavebních odpadů při kompostování biodegradabilních odpadů
 (Pavlína NOVÁČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hcni2r// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Biologicko-rozložitelné odpady se zaměřením na biodegradabilní složky komunálního odpadu
 (Petra Medunová)

2009, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bhasof// | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení současného svozu biologicky rozložitelného odpadu od občanů města Mostu: stanovení nedostatků a návrh dalšího postupu
 (Květa Krchová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144942 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologií kompostování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska zralosti kompostu metodou blízké infračervené spektroskopie
 (Olga Křížová)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//385d1i// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Biologicky rozložitelné odpady a kompostování
 (Pavlína Raichlová)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kw6ea8// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Blatticomposting jako metoda zpracovávání bioodpadu v domácnosti
 (Michaela HOLZMANNOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//gtid5a// | Ekologie a ochrana prostředí / Ekologie a ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady v dané lokalitě
 (Miroslava JIRKŮ)

2022, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//n84qdu// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
 (Jan Ambrož)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7emv94// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace larev Hermetia illucens pro zpracování BRO a jeho tranformaci do krmiva pro hospodářská zvířata
 (Eliška Páleníčková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//ibzmu4// | Ekotoxikologie a environmentální analýza / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)