Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biodiverzita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Biodiverzita ve městě - srovnání druhové rozmanitosti flory zahrádkářských kolonií a ploch veřejné zeleně
 (Alena Klimešová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sncz2/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

"Biodiverzita jsme my" - samoobslužný program
 (Zuzana Šimarová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tlhdo/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Pracovní listy pro žáky základních škol ke kampani „Biodiverzita–to jsme my!“
 (Eliška Procházková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eojn8/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

"Biodiverzita jsme my" - využití zoologické zahrady v základním vzdělávání
 (Monika Horáková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/flf35/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita venkovské krajiny a územní plánování
 (Libuše Mikysková)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jr7nr/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita a cílový management zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice)
 (Jana Novohradská)

2010, Diplomová práce, UHK, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM571 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Biodiverzita malakocenóz v okolí Zábělé, Letkova a Tymákova na Plzeňsku
 (Kristýna KLIKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//r4k8jc// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ge | Práce na příbuzné téma

Liniové krajinné prvky a biodiverzita drobných zemních savců v zemědělské krajině
 (Martin MARŠÁLEK)

2016, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//scat20// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie - Péče o krajinu | Práce na příbuzné téma

Městské parky a biodiverzita: mikroekologické parametry ovlivňující diverzitu bezobratlých městských parků
 (Dominika Jindrová)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//l7o0in// | Arboristika / | Práce na příbuzné téma

Rekultivace a biodiverzita v kamenolomu Kotouč Štramberk
 (Radana Zemanová)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137435 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)