Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

bioinformaticke nastroje

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
LOOPS: nástroj pro vizuální prozkoumávání smyček v proteinech
 (Filip Opálený)

2020, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vmdfd/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven
 (Adam Krejčí)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppzog/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Nástroj pro automatickou identifikaci KIR alel
 (Kateřina KRATOCHVÍLOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ef8krr// | Inženýrská informatika / Medicínská informatika | Práce na příbuzné téma

Bioinformatické vyhledávání GT-C glykosyltransferas v genomu bakterie <I>Mycobacterium tuberculosis</I>
 (Jana Márová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwap6/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Bioinformatické zpracování sekvenačních dat pro účely genetických studií
 (Peter Javorka)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kofj6/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Bioinformatické analýzy "-omů" parazitických červů se zaměřením na serinové peptidázy Eudiplozoon nipponicum
 (Jiří Vorel)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mxiuk/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Studium vzniku a vývoje genetických změn u leukemických lymfocytů
 (Jakub Hynšt)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zd08k/ | Onkologie a hematologie / Experimentální onkologie a nádorová biologie | Práce na příbuzné téma

Bioinformatics tools for the analysis of macromolecular structures
 (Antonín Pavelka)

2015, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pq8eo/ | Informatika (čtyřleté) / Počítačové systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenas
 (Eva Chovancová)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nad2u/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku
 (Vojtěch Kovařovic)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kztvs/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)