Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biologicka ochrana

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Biologická ochrana letiště - využívané metody a jejich efektivita
 (Josef Červenka)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5nmtxu// | Agrobiologie / Všeobecné zemědělství | Práce na příbuzné téma

Biologická ochrana letištních vzletových prostor
 (Marcela Balejová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4zf0qw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Druhová ochrana v rámci ochrany přírody a krajiny a její vývoj, trendy v posledních 25 letech – hodnocení a souhrn
 (Jiří Rozum)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/m19kn/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Ochrana zvláště chráněných druhů ptáků v návaznosti na hospodaření na rybníce
 (Petr Benesch)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sdcew/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Ochrana obyvatelstva a biologické zbraně
 (Lucie TUREČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//x1k3h5// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Biologický průzkum a ochrana obyvatelstva
 (Tomáš Ogorek)

2012, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96275 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Práce na příbuzné téma

Biologická diverzita hmyzu v Evropě a její ochrana
 (Miroslav PAZLAR)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//tlvwp6// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů
 (Lucie ERBENOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hcxd6o// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radiodiagnostiky
 (Tomáš JARKOVSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qk5cqq// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Prostorová ochrana mořské biodiverzity
 (Petra HLAVÁČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//lt8wvb// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)