Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biomonitoring

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Biomonitoring mateřského mléka z pohledu dostupnosti globálních dat
 (Mária Staroňová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fb8cz/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring kvality ovzduší pomocí mechů
 (Svetlana Sorokina)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129005 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring perfluoralkylovaných sloučenin v populaci České republiky
 (Alena Ziegelbauerová)

2020, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//jtu7fb// | Chemie a analýza potravin / | Práce na příbuzné téma

Distribuce toxických kovů z uhelných elektráren, kontinuální měření emisí, biomonitoring, matematické modely
 (Vladimír Štěpánek)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5554 | Fyzika / Fyzikální měření a modelování | Práce na příbuzné téma

Fyzikální biomonitoring, atomová spektroskopie, přístrojová technika
 (Simona Klímová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8984 | Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring organochlorových polutantů v České republice
 (Tereza Kovandová)

2020, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//g1fs4c// | Chemie a analýza potravin / | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring perfluoralkylovaných látek v lidských vzorcích
 (Eva Hromádková)

2021, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//a61t79// | Chemie a analýza potravin a přírodních produktů / | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring řasové a sinicové flóry v mělkých vodních nádržích v okolí Zaječova
 (Veronika KRUMHANZLOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//nq7dto// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechu
 (Kateřina HEJZLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cj35fd// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring řasové flóry vybraných vodních těles v podhůří Krušných hor.
 (Jaroslava GEDEONOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ezcbvm// | Učitelství pro základní školy / Vy-Bi | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)