Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biopalivo

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Snižování emisí spalovacích motorů pomocí biopaliv
 (Petr Baka)

2017, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2rzagq// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Rizika samovznícení pevných biopaliv
 (Michaela Perďochová)

2015, Disertační práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110950 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Požární ochrana a bezpečnost | Práce na příbuzné téma

Energetické zhodnocení biopaliv různé skladby ze surovin vinohradnické a vinařské produkce
 (Anna Kotková)

2019, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sc6v28// | Zahradnické inženýrství / Řízení zahradnických technologií | Práce na příbuzné téma

Charakteristiky chování pevných biopaliv na pohyblivém roštu
 (David Socha)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109343 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení průniku benzínu a biopaliv pro zážehové motory do mazacího oleje
 (Štěpán Hladík)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dvjdp0// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Ochrana životního prostředí v dopravě | Práce na příbuzné téma

Hodnocení technologické linky pro sklizeň a zpracování slámy k výrobě biopaliv v podniku do 200 ha zemědělské půdy
 (Ondřej MAXA)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5fxxnm// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Práce na příbuzné téma

Fyzikální vlastnosti kapalných paliv a biopaliv pro zážehové motory
 (Lukáš Beránek)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9qi9tu// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

Fyzikální vlastnosti kapalných paliv a biopaliv pro vznětové motory
 (Martin Dřevojan)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//9tovg7// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)