Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biosorbent

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Biosorpce iontů Cr(III) z vodných roztoků na poloprovozní aktivovaný rostlinný biosorbent
 (Mariana Herková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92205 | Nerostné suroviny / Minerální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Biosorpce chromu Cr (VI) z vodných roztoků na poloprovozně upravený biosorbent z rostlinné biomasy
 (Jiří Šimeček)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107884 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium optimálních podmínek pro odstranění síranů pomocí nízkonákladového sorbentu
 (Lucie Kačinská)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97949 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného pomocí troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola)
 (Martina Lel'ová)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92639 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného pomocí slupek ořešáku královského (Juglans regia)
 (Martina Březinová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92214 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Vliv zinku na biosorpci Cr(VI) pomocí troudnatce pásovaného (Fomitopsis pinicola)
 (Michaela Roubíčková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97998 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium vlivu Cr(III) na stanovení Cr(VI) sorbovaného pomocí borovicových šišek (Pinus sylvestris)
 (Helena Novotná)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92790 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Charakterizace funkce biosorbentu pomocí elektronové a optické mikroskopie
 (Andrea Čadanová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97958 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Charakteristika funkce biosorbentu pomocí rentgenové analýzy
 (Nikola Vítkovská)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97881 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium optimálních podmínek aktivace biosorbentu
 (Petra Horáková)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75747 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)