Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

biosorbents

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Záchyt a identifikace toxických iontů v biosorbentech
 (Valérie Pistorová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//k4lz37// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Porovnání účinnosti biosorbentů, směsi šišek a dřevokazné houby, pro odstranění CrVI z reálné odpadní vody: dynamický systém
 (Veronika Kopečková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119954 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Dynamická sorpce kovů z vodných roztoků pomocí nízkonákladových biosorbentů
 (Marie Blinková)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108461 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Možnost aplikace Troudnatce pásovaného jako možného biosorbentu k odstranění zinku z vodné matrice
 (Kateřina Šigutová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107976 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Biosorpce chromu Cr (III) z vodných roztoků na upravené rostlinné biosorbenty
 (Michala Jurošková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107893 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Studium termodynamiky a stanovení jodového čísla nízkonákladových materiálů použitelných jako biosorbenty pro odstranění Cr(VI)
 (Aleš Božoň)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103252 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití granulace biosorbentu při sorpci těžkých kovů
 (Lucie Kačinská)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86645 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití odpadů jako biosorbentů při odstraňování těžkých kovů
 (Jiří Barabáš)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74667 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Biosorpce těžkých kovů
 (Tomáš Ružovič)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74703 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma